WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d

 

Weiwerd.  Heemskesweg z.z. 11 (D 23)                                         Nr. 2

 

d
(foto 1989)
Heemskesweg 11 (nr.2). ,,De Oude Kosterij” in de volksmond ,,Pastorij” geheten.
Hier woonde de schoolmeester J.Schoonbeek.  Sinds 1946 was hier het Aann.bedr. Hageman en Wierenga gevestigd.
Daarna is er het kantoor van Stevens Engineering B.V. gevestigd.

 

 

Aangekocht door H.S.D. 28-04-1983
Laatste eigenaar; Aann.Bedr. Hageman en Wierenga
Laatste bewoner; Meindert Hageman en Fransien Hageman-Kraay

 

Bewoners;


1 Jacobus Schoonbeek (schoolmeester)en Reima Geziena Schoonbeek-van der Laan(

2 Martha Schoonbeek(Schooljufvrouw)

3 Epko Blaauw en Jannie Blaauw-Alting

4 Wildrik Brouwer en                               4a Piet ten Have en
Geertruida Brouwer-Meijer                       Bernardina J. ten Have-Brouwer

5 Frederik Hageman en Lucretia Hageman-Mulder

6 Meindert Hageman en Fransien Hageman-Kraaij


d
(foto 1910) In het midden ,,De Oude Kosterij”Heemskesweg11 (nr.2).
Links de boerderij van de familie W. Steenhuis, Heemskesweg 13 (nr.3 ) en recht nog net zichtbaar de kerkhof gracht.

 

d

,,De Oude Kosterij” Heemskesweg 11  (nr. 2)

 

d
d

Hoofd der school, Jacobus Schoonbeek
(1868-1922)voor zijn huis de kosterswoning.
Heemskesweg 11 (nr.2).
In 1918 vierde hij zijn 50 jarig jubileum
als onderwijzer.

Meester Schoonbeek met zijn
dochter de schooljuffrouw Martha.

 

k

Briefkaart aan Herman Schoonbeek te Weiwerd (ca. 1912)
Herman is de zoon van de schoolmeester Jacobus Schoonbeek

 

h

GCO 23-03-1897

 

f

Kleine Courant 4 september 1912 

 

d
Tekening ,,De Oude Kosterij” van H.Dijkstra.

 

d
Kinderwagen op het dak van het pas getrouwd paar
Meindert Hageman en Fransien Hageman-Kraaij
Heemskesweg z.z. 11 (D23)  Nr. 2.

 

 

g

  

 

d

WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d