WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d

 

Weiwerd,  Heemskesweg 50  (D 116)                                            Nr. 189

 

f
(foto 1974) De woning van de familie F.Groenhagen, Heemskesweg 50 (nr.189)

 

Aangekocht door H.S.D. 01-03-1974
Laatste eigenaar; Freerk Groenhagen en Elizabeth Groenhagen-Bosker
Laatste bewoner; Freerk Groenhagen en Elizabeth Groenhagen-Bosker
Afgebroken in 1976

 

Bewoners;

1 Anthonie Olgers en Aaltje Olgers-Bos

2 Lammert de Boer en Pieterke de Boer-Bakker

3 Laurens Hoving en Aaltje Hoving-Schuitema

4 Freerk Groenhagen en Elizabeth Groenhagen-Bosker

 

 

f
f
De woning Heemskesweg 50 (nr.189)

 

 

f

De woning van de familie Groenhagen, Heemskesweg 50 (nr.189)
Kort voor de afbraak in 1976.
Rechts van de woning het Kerkhoflaantje

 

j
Nieuwsblad van het Noorden 11 juni 1953

 

WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d