WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d

 

 

Huizen en hun bewoners Weiwerd, Heemskesweg (’t Streekje) Nr. 168 t. Nr. 174

 

d

 

k

Luchtfoto omstreeks 1960. Oostzijde dorp Weiwerd. Zuidzijde van de Heemskesweg, Boerderij familie Keijer,
Heemskesweg D 92
(nr. 168), woning mej. De Jong, Heemskesweg z.z. 33 (nr. 169) ,
boerderij
,,De laatste Troef” van de familie Holthuis, Heemskesweg z.z. 35 (nr. 171),
woning familie Jansema, Heemskesweg z.z. 37 (nr. 172),
woning familie Dallinga, Heemskesweg z.z. 39 (nr.173)en woning familie Jansema, Heemskesweg z.z. 41
(nr. 174).

 

d

Weiwerd, Heemskesweg  (’t Streekje) gezien in de richting Heveskes. Rechts de woningen Heemskesweg nr. 169 t/m nr 174.

 

 

WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d