WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d

 

Weiwerd, Heemskesweg 3 (D19i)                                                    Nr. 112

 

d

De dubbele woning Heemskesweg 1/3 (nr.113/112).
Links de woning van de familie B.Beijes,Heemskesweg 3 (nr.112)

 

Aangekocht door H.S.D. 20-08-1973
Laatste eigenaar; Berend Beijes en Freerkje Beijes-Medema
Laatste bewoner; Berend Beijes en Freerkje Beijes-Medema
Afgebroken in 1973

 

Bewoners;

1 Eltje Godlieb en Hendrika R.Godlieb-van Delden

2 Berend Beijes en Freerkje Beijes-Medema

 

 d

Dubbele woning Heemskesweg 1/3 (nr.113/112),
kort voor de afbraak in 1976

 

d

 

 

 

WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d