WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d

 

Huizen en hun bewoners Weiwerd,  Klaverkamp 1                                                              Nr.109

 

s

 

s

De woning van de familie H. Wierenga, Klaverkamp 1  (nr.109)

 

s

De woning van de familie H.Wierenga, Klaverkamp 1 (nr. 109), kort voor de afbraak in 1987

 

Aangekocht door H.S.D. 27-11-1973
Laatste eigenaar; Hendrik Wierenga en Jantje Wierenga-Molenberg
Laatste bewoner; J.Bouma en Luktje Bouma-Poort
Afgebroken in 1987

 

Bewoners;

1 Hendrik Wierenga en Jantje Wierenga-Molenberg

2 J.Bouma en Luktje Bouma-Poort

 

s

 

 

WEIWERD - HUIZEN EN BEWONERS 1-204

t
d
d
d