WEIWERD - ALLERLEI - TRAM en SPOORBANEN

Situatie;

Noord Oostelijk Lokaal  Spoorwegmij.

Het Woltjerspoor Stoomtramweg Oostelijk Groningen ,,Ol Grait”

 

d

 

 d
Kleine Courant 3 juli 1896

 

d
Kleine Courant 13 mei 1897

 

d
Dienstregeling van het Woldjerspoor-Groningen-Weiwerd-Delfzijl.

 

 

 

d
,,Ol Grait”verlaat Weiwerd in Oostelijke richtng.  (foto 14-07-1935)
Links op de foto nog net zichtbaar de winkel van P.Wolf.
Reelaan 2  ( nr.71)

 

d

,,Ol Grait”langs de weg Oterdum-Borgsweer in de laatste oorlogsjaren ter
hoogte van de boerderij van de familie Toxopeus. Nijenhuis E 81 (nr.385)

 

d
,,Ol Grait”rijdt vanuit oostelijke richting Oterdum uit,
op weg naar Heveskes en Weiwerd.

 

g
Leeuwardercourant 18 december 1896

 


Leeuwardercourant 27 juni 1929

  


Leeuwardercourant 26 juni 1930

 

h
Leeuwardercourant 8 oktober 1934

 

d
Het Volk 2 october 1915

 

d
Rotterdamsche Courant 16 october 1926

  

d
Rotterdamsche Courant 12 november 1926

 

d
Het Vaderland 30 juni 1929

  

d
 Het Vaderland 18-03-1934

 

dd
  Het Vaderland 22 november 1934

 

d
Het Vaderland 29 juli 1940

 


Situatie van trambaan in de dorpen van de Oosterhoek

 

d
Ligging van de trambaan aan de noordkant van de Provinciale Hoofdweg
in het dorp Weiwerd. Tweede woning van links familie Peihak, Heemskesweg 30 (nr. 180)

 

d
Ligging van de trambaan aan de noordkant van de Provinciale Hoofdweg
in het dorp Heveskes, met o.a. de tweede woning de ,,Nieuwe Pastorie”
Hoofdweg D 251 (nr.276)


d
Ligging van de trambaan aan de noordkant van de Provinciale Hoofdweg
in het dorp Oterdum. Links ,,Drei Borg”Hoofdweg E 104-105 en 106
(nr.350), rechts Café de Vries, Hoofdweg E 21 (nr.317)

 

d

Trambaan O.G. (Ol Grait) langs de weg Oterdum-Borgsweer.
Links de slaperdijk van de ,,Groote Polder”

 

d

 

Weiwerd,  Stationsweg  (T.J.Jansenweg)                                               Nr.97

 

s

Station Weiwerd. van de N.O.L.S. In de laatste oorlogsjaren werd het station gevorderd door de Duitsers.
Tijdens de oorlogshandelingen in 1945 is het gebouw opgeblazen.
Rechts nog zichtbaar de boerderij van de familie Blaauw, T.J.Jansenweg 11 (nr.96).
Links van het station de opslagloods, deze heeft na de oorlog dienst gedaan als noodwoning voor de familie H.Kerbof. (nr.98)

 

Bewoners;

1 fam. J.van der Kamp(stationchef)

2 fam. Dillema

3 Evert Bronda en Janna Bronda-Alders

4 fam. Wierenga

5 fam. Burema

6 fam. Schierbeek

7 fam. Riedenberg-Timmer (woonden wel op het station,maar geen stationchef)

 

s


s

Statioweg gezien vanuit noordelijke richting.
V.l.n.r.de woning T.J.Jansenweg 20 (nr.100). de woning T.J.Jansenweg 18
(nr.101) en het station Weiwerd.(nr.97)

 

s

Passagierstrein ,,Noord Ooster”

 

f
Leeuwardercourant 9 april 1932

 

 

f

Dienstregeling: Zuidbroek-Delfzijl