WEIWERD - ALLERLEI - Gedichten, Verhalen en liedjes.

 

 

 M.Stoppels-Sander - Waaiwerd

Waaiwerd

't Dörpke woar k mien jeugd deurbrocht
Is sikkom vot,wel haar dat docht.
Veul lege plekken,schoul is dicht,
Ook kerk is sloopt,'t is gain gezicht.
As'k er kom din zai k die lieden.
En denk ik weerom aan betere tieden.
Nou ligst op staarven,dat dut mie zeer.
Mie nait alleen,t binnen der veul meer.
Mor ain ding blift mie aaltied bie,
Dat is dij mooie herindern aan die.

                                             M.Stoppels-Sander.


Van Vliet - Waaiwerd

 

Waaiwerd

Waaiwerd,dörp van stilt' en rust
Domt zien kerk, zien haart verlust.
Preken bin allaank verstomd.
Gain dij der nog binnen komt;
gain oavendmoal
of deupen meer,
bevestegen of traauwen,
even nog
en slopershoamers dompt
kerk aan brokken haauwen.
….

Wat allinge over blift
is leegte dij gain pen beschrift,
leegte vol van wat aaid was,
zuver as kristallen glas.\,
n aansichtkoart
van dörp mit kerk,
n aansichtkoart,
nait minder en nait meer,
n dikke kloet in haals
en nait te hailen zeer.

                                           Van Vliet

 

 

J.v.d.Waal-Uden - Waaiwerd

 

Waaiwerd

n dörp mit n kom
Kerk ston
in t midd'n
Hoezen.
Ook grode boerderij 'n
der rondom
't Kon zuk toon 'n!
't Was der goud wonen
Dij der geboor 'n en getoog'n
waar'n
Zeed'n
,,Wie bin der hail tevree,
Vuil'n ons hier op stee”.
Dit is
gain overdreev'n snaar'n
As ie t nou zain,
zeg je misschain:
,, Hou eerder weg hou beter!”
Ieder moal weer,
dut  ons, zeer.
Vot is vot,bin je zeker.
Der huifde mor
n stuk van vot.
Zo wer t eerst bekeek'n
Nou zain ie in termien'n
Aal meer en meer verdwien'n,
Zaat'n 'n wie fout,
dat is bleek 'n!

                                                J.v.d.Waal-Uden

 

 E. v.d. Wijk-Mulder - 't Weiwerder kerkje

 

't Weiwerder kerkje

,,Mijn prilster kinderjaren
heb ik in Weiwerd doorgebracht.
Dicht bij het witte, lieflijke kerkje,
met rondom de oude gracht.
En als een goede Herder hield ze
over ons,dorpelingen,de wacht.

Op zondagmorgen gingen de klokken luide
en de mensen schreden voort.
Om gezamenlijk te gaan luisteren
naar de Boodschap van Gods Woord.

Maar nu is dat kerkje verdwenen,
helaas, het is niet meer...
En als ik eraf en toe eens langs kom,
dan doet mijn hart nog altijd zeer.

Dat men zoiets moois ons heeft ontnomen,
''Wie had het ooit verwacht,
dat het eens zover zou komen?
Begeleidt door een Hogere Macht
is ze van ons heengegaan
en al gaat det ijd nog zo vlug,
toch denk ik vaak met weemoed in 't hart
aan die mooie tijd terug!”

                                               E. v.d. Wijk-Mulder

 

Ferry Vink - Weiwerd . . . .


Weiwerd . . . .

Ik ben nog eenmaal terug gegaan,
't dorpje stond al op geen enkele kaart.
De techniek heeft het weggevaagd,
zelfs de herinnering is niet bewaard.

Ik ben nog even blijven staan
en heb gedacht aan al die generaties
die er werkten,leefden,hadden er een bestaan.
Maar in fabrieken zijn geen variaties

Ik overdacht,wat is de zin?
Welke produktie voor welke vraag?
Over een jaar of wat stort die ook in
er is niets meer wat bestaat.

Ik was er maar even en ben toen weggegaan.
Terug is niets meer wat mij nog bindt.
Is het leven wat was,dan niets meer waard
en telt alleen het geldelijk gewin. . . .

Ferry Vink

 

J.v.d.Waal-Uden - DE BOM


De Bom (20 juni 1942)

't Dörpke Waaiwerd
bie lutjenaan vot.
Hail'n daal van de koart!
Dommee.
Doch veur bienoa 35 joar
was e hoast
in'n oognblik van de oard
dat dee;
,,n bom”!
,,Stil als
luster eevnm
komm Tommies d 'raan ?“
Dij hierover vloog'n
Om noar Duutslaand
te goan!
Gaauw wat
meer klaier aantrekk'n
Ons schoelploatske opzui'n:
'n dreuge sloot
doar overheen
'n septiel holn brukje
doar zaat'n wie dinsdagmit 'n stukofwat hoehol'ns
in dij tied.
Moar
nog veur wie dij kans haarn
heurdn wie
'n hels lawaai:
of der 'n train ree
over 'n brug
doarbie slierde din
mit iesdern kett'ns
hoog deur de lucht....
'n Dreun....
deur'n dij op 'n stonden
knald'n dicht
dij dicht
en op slot zaat'n
sprongen op'n
't aale glaswaark,'t staingoud
stoof
in doezenden splinters oetmekoar
laampm zuzaai'n henneweer
kookkachel sprong veuroet
kedel dij der opston
vloog over grond
Gedienn haildaal verreet'n
hong'n as luje vlagjes
boet'n deur oet de kezienn.
't Dorp was
as deur'n grode windhoos
verhennewaaierd
gain dakpaan
laag nog op zien ploats.
Toon
werd 't stil....doodstil
duurde eev'm......
Doarnoa kwamm wie
weertot standoar
vrougn aan mekoar
,, hou is't bie joe?
goud?
bie ons gelukkig wel?”
Want
en dit kleine dörpke
verloorn
in dizze korte tied
7 mins'n heur leev'm!
Alles verwrongen-stuk'nd
wasr non 'n roare tied
roam 'm werd'n dichtspiekerd
mit holt of board
Pelietsies mozz 'n post'n
dat ter niks stool 'n wer!
't Was non knooi'n
om boudeweer schier te krieg'n
in bedstee tuss'n loakns en sloop'n
onder 't metras
stoul'n joa overaal
was 't bezaaid mit splinters glas.
't Is hoast nait te leuv'm!
Drom 'm mins'n kwam'm
overaal vandoan
op fiets mit auto of in buzz'n
dit zo zwoar gehoavend dörp
te bekiek'n
'n Groot daip gat
was alles
wat van dij bom overbleef.

Naschrift;

Nu Weiwerd net zo goed als
verdwenen is dacht ik dit nog even
op te schrijven aangezien wij oud
Weiwerders er nog wel eens over
praten en in de eerste plaats nog
wel aan de mensen denken die
hierbij het leven lieten.

                            Farmsum.
J.v.d.Waal-Uden

 

 

 JOHN HOEKMAN - WAIWERD

 

g

 

 

JOHN HOEKMAN: LIEDJE WAIWERD

g