WEIWERD - ALLERLEI - Herstel wierde Weiwerd - BRAINWIERDE

 

 

 

 

Overgenomen van “Groninger Seaports”:

Brainport Weiwerd


Het voormalige wierdedorp Weiwerd wordt ontwikkeld als vestigingsplaats voor kleinschalige bedrijvigheid die door middel van kennis of kunde toegevoegde waarde levert door een dienst of product af te zetten in haar directe omgeving (Industriepark Oosterhorn) maar ook daarbuiten. De nadruk ligt daarbij op dienstverlening en minder op productie of logistiek van goederen. Beoogde bedrijven in Weiwerd hebben bij voorkeur een relatie met omliggende bedrijvigheid. Weiwerd wordt een groene parel te midden van haar industriële omgeving. Door de boomsingel rondom Weiwerd weer te herstellen wordt de radiale structuur en ligging in het landschap versterkt. De Brainwierde Weiwerd wordt gepositioneerd als een vestigingsplaats voor kennis- en kunde bedrijven. Door waar mogelijk onderlinge samenwerking te faciliteren kan er een hechte samenleving ontstaan die past bij het “voormalige Weiwerd”. Voorbeeld bedrijven met een mogelijke onderlinge synergie zijn: ingenieursbureaus, nationaal opererende dienstverleners, laboratoria en testcentra, onderzoeksbureaus op het gebied van duurzaamheid, kwaliteit, milieu, energie, veiligheid, parkmanagement, ICT, etc., oefen- en trainingsruimtes voor scholen en bedrijven, praktijkruimten voor stages en afstudeerprojecten van middelbaar onderwijs, hogescholen en wetenschappelijke instituten als ECN en tenslotte werkplaatsen voor beroepsopleidingen.


Artist impression ontwikkelingsplan brainwierde Weiwerd
Ontwikkelingsplan Weiwerd

 

 

 

d

 

g


g

 

s

 

s

 

Herstel Wierde Weiwerd - Brainwierde 16 augustes 2011

 

Het Aannemingsbedrijf Oosterhof Holman , is op 29 augustus 2011 gestart met  het  herstel van de Wierde Weiwerd. (Brainwierde)
Begonnen is de asfaltverharding van de Heemskesweg  en de T.J.Jansenweg te verwijderen .
De asfaltverharding zal worden vervangen door klinkers.
De onderstaande foto's geven een overzicht van de werkzaamheden, over de eerste drie weken. (foto's 16-09-2011)

 

w

 

 

w
Gezicht op de westelijke ingang van het dorp met de afgesloten Heemskesweg.

 

w
Informatiebord aan de oostelijke ingang van het dorp. waarop een overzicht van
      de toekomstige Brainwierde

 

w

  Informatiebord van de Brainwierde Weiwerd.      

 

w
Aan de oostkant van de Wierde vanaf de Wierderond is al een begin gemaakt met
    de klinkerverharding op de Heemskesweg.


w

 

w
De klinkerverharding wordt machinaal gelegd.

 

w
Het voetpad vanaf de Wierderond tot aan de T.J.Jansenweg is reeds gereed.


w

De kruising  T.J.Jansenweg -Heemskesweg ,bezig de grasstenen te plaatsen.

 

w
De inrit van T.J.Jansenweg zijn de grasstenen reeds aangelegd.

 

w
Aansluiting van het voetpad aan de T.J.Jansenweg


w
Gezicht op de T.J.Jansenweg in zuidelijke richting.

 

w
Kruising T.J.Jansenweg  met de Wierderond.


w
Met de verharding is reeds een begin gemaakt         

 

w


w
T.J.Jansenweg vanuit het zuiden gezien, de grasstenen zijn reeds aangebracht.

 

w


w
Het plaatsen van de grasstenen

 

w
Het egaliseren van de aardenbaan.


w
Het stellen van de opsluitbanden.

 

d

d

 

n

 

 

 n