OTERDUM - HUIZEN EN BEWONERS

t
s
s
s

 

Oterdum, Nieuwenhuis  E 81                                                     Nr. 385

 

n

De boerderij “Nijenhuis,, van de familie  Toxopeus, Nieuwenhuis E 81 (nr.385)

 

Aangekocht door H.S.D. 16-12-1968
Laatste bewoner; Jan Johannes van Delden en Martje van Delden-Perdok
Laatste eigenaar; Geuko Toxopeus en Elisabeth-Botjes
Afgebroken in 1974

 

Bewoners;

1 Gerrit Sebes en Antje Klaassens

2 Sijbrands Jan Nijhoff en Eva Tjarks

3 Sijbrand Sijbrands Nijhoff en Henderkje Harms Nijhoff-Jager

4 Siebrand Siebrands Nijhoff en Trijntje Hendriks Nijhoff-Keijer

5 Meentje Toxopeus en Eva Toxopeus-Nijhoff

6 Geuko Toxopeus en Elisabeth Toxopeus-Botjes

7 Meentjo Nomdo Toxopeus en Anna Catharina Toxopeus-van Bergen

8 Jan Johannes van Delden en Martje van Delden-Perdok

 

n

Boerderij “Nijenhuis,,  Nieuwenhuis E 81  (nr. 385)
Gebouwd in 1864 door het echtpaar Nijhoff-Keijer.
Deze boerderij is op 04-12-1922 door brand verwoest

 

n

Luchtfoto van de  boerderij “Nijenhuis,,  Nieuwenhuis  E 81  (nr. 385)v
Woonhuis boerderij ,,Nijenhuis” Nieuwenhuis E 81 (nr. 385)

 


v

De boerderij “Nijenhuis,,

 

n

Het gezin Toxopeus-Nijhoff (plm.1893)
Bovenste rij v.l.n.r. Sijbrand,  Meendina en Hendrikje
Middelste rij v.l.n.r. Jan, Eva, Meentjo, Roelfke en Trijntje
Onderste rij v.l.n.r. Wubbina, Mensso en Geuko

 

n

De boerderij ,,Nijenhuis” Nieuwenhuis E 81 (nr. 385)

 

n

   

g

 

 

h

 Luchtfoto uit 1953 van Nieuwenhuis,
Boerderij  Nieuwenhuis  E 81  (nr. 385).

Boerderij  Nieuwenhuis  E 80  (nr. 386)
Boerderij  Nieuwenhuis  E 79   (nr.387)

 

Huurboekje boerderij ,,Nijenhuis” te Oterdum (1797-1921) (Nieuwenhuis E 81) Nr. 385

 

 

 

h

 

 

 

s
s
s
     
s
s
s
     
s
s

 

 

c

Boerderij ,,Nijenhuis”, Nieuwenhuis E 81 (nr. 385) (foto beschikbaar gesteld door Ina van Delden)

 


c

(foto 1972, beschikbaar gesteld door Ina van Delden)
Boerderij ,,Nijenhuis” van de familie van Delden,eerder van de familie Toxopeus.

 

f
Het Vaderland 25 januari 1923


 

OTERDUM - HUIZEN EN BEWONERS

t
s
s
s