OTERDUM - HUIZEN EN BEWONERS

t
s
s
s

 

Oterdumerwarven,  Hooge Meedelaan  E 67                         Nr. 377

 

c

De boerderij van de familie Boneschansker,  Hooge Meedelaan E 67  (nr. 377)

 

Aangekocht door H.S.D. 04-07-1974
Laatste bewoner; Hendrik en Margrietha Boneschansker
Laatste eigenaar; Aisso Boneschansker en Wilhelmina Boneschansker-Klimp.
Afgebroken in 1982

 

Bewoners;

1 Hendrik Boneschansker en Margaretha Boneschansker-Kugel

2 Aisso Boneschansker en Wilhelmina Boneschansker-Klimp

3 Hendrik en Margritha Boneschanker. (broer en zus)

 

c

De boerderij van de familie Boneschansker, Hooge Meedlaan E 67 (nr. 377)
Kort voor de afbraak in 1982

 

      c

 

d
    Achtergevel boerderij van de familie Boneschansker, Hooge Meedelaan E 67 (nr. 377)

 

d
Schuur bij boerderij van de familie Boneschansker,  Hooge Meedelaan  E 67
   (nr.377)

 

d
foto circa 1976
Rechts gedeeltelijk zichtbaar de schuur van de familie Boneschansker, Oterdumerwarven, Hooge Meedelaan E 67 (nr. 377),
in het midden boerderij van de familie Ten Have Hooge Meedelaan E 75 (nr. 376)
en rechts boerderij van de familie Zwaneveld ,Westerweg E 66 (nr.374).


d

 

 

 

d

 

 

 

c

 

 

 

 

 

c

Laurens Vos met zijn vader Derk Vos.
Bij de opgegraven eiken boomstam.


f
 (foto 2012)
Deze Stookhut  staat bij het Venhoes in het Openluchtmuseum Het Hoogeland, De kleine 19e eeuwse stookhut stond voorheen bij de boerderij van de familie Boneschansker,Oterdumerwarven, Hooge Meedelaan E 67 (nr.377) en is herbouwd in het Openluchtmuseum te Warffum.

 

Gedenksteen

 

c

 

In 1982 vond men deze gedenksteen, tijdens de afbraak van de boerderij van de familie Boneschansker,
Hooge Meedenlaan  E 67  (nr. 377)  deze steen werd aangetroffen onder in de fundering (zuid-west hoek) van het woonhuis.
Op deze nog vrij gave steen staan vier wapens.
De afmetingen van de steen zijn; lengte 1,75 m, hoogte 0,58 m, dikte 0,13 m.

(Thans 2006 is de steen tentoongesteld in museum gemaal Cremer te Termunterzijl)

 

De schilden van links naar rechts;

Schild,met tegen elkaar opspringend hert en wolf. Hieronder de tekst;
Ludolpus Helperie Secretarius van Oterdumer Zijlvest.
(Ludolpus Helperie was Redger te Farmsum)

 

Schild,doorsneden; A.Huismerk vergezeld van de letters S.B. ;
B Drie klaverbladen.Hieronder de tekst; Symen Baies Zijlvest tot Oterdum.

Schild,doorsneden; A Huismerk vergezeld van de letters I.B.;
B Drie klaverbladen.Hieronder de tekst; Ibbe Baies tot Lallerweerszijlvest tot Oterdum.
(Ibbe Baies was ook kerkvoogd te Borgsweer)

 

Schild,Onleesbaar.
Hieronder de tekst; Rengerner Rengenerus Wolfius tot Heveskeszijl tot Oterdum.

 

 

 

 

 

 

OTERDUM - HUIZEN EN BEWONERS

t
s
s
s