OTERDUM - HUIZEN EN BEWONERS

t
s
s
s

 

Oterdumerwarven,  Oosterweg  E 55                             Nr. 366

 

g
(Foto 1976) De boerderij van S.van der Molen, Oosterweg  E 55  (nr.366)

 

Aangekocht door H.S.D. 01-10-1970
Laatste bewoner; Sijbrand Cornelis van der Molen
Laatste eigenaar; Sijbrand Cornelis van der Molen
Afgebroken in 1976

 

Bewoners;

1 Harm van der Molen en Trijntje van der Molen-Keizer

2 Sijbrand Cornelis van der Molen

2a Omstreeks 1957 woonde Sijbrands zuster, Grietje geh. met Geert Venhuis hierbij in.

 

g

Siebrand, van der Molen, bezig met zijn koeien.


g

Voorgevel boerderij S.van der Molen, Oosterweg E 55  (nr. 366)
Kort voor de afbraak in 1976

 

g

Achtergevel boerderij S.van der Molen, Oosterweg  E 55  (nr.366)

 

d

Voorgevel boerderij S.C.van der Molen,Oosterweg E 55  (nr.366)

 

d 

Molen ,,Aeolus” Borgshof Farmsum.
De stenen van de boerderij, Oosterweg
 E 55 (nr. 366), zijn verwerkt in de onder-
bouw van deze molen.

 

h
Kleine Courant 4 augustus 1902

 

f
Nieuwsblad van het Noorden 24-04-1976

 

 

OTERDUM - HUIZEN EN BEWONERS

t
s
s
s