OTERDUM - HUIZEN EN BEWONERS

t
s
s
s

 

Oterdum;  Hoofdweg z.z. E 38                                                  Nr. 333

 

g

Links de woning van de familie P.Vos, Hoofdweg z.z.  E 38 (nr. 333),
in het midden de schoolmeesterswoning (nr. 331)
en rechts de machinistenwoning van het waterschap Oterdum (nr. 335)

 

 

Aangekocht door H.S.D. 21-07-1970
Laatste bewoner; Harmke Vos
Laatste eigenaar; Harmke Vos
Afgebroken in 1973

 

Bewoners;

1 Pieter Vos en Anna Vos-Mulder

2 Harmke Vos

 

g

 

g

Eertijds stond er een dubbele woning op het huidige perceel Hoofdweg. z.z. E 38 (nr. 333)
Rechts het gemaal van het Waterschap Oterdum.

 

 

Bewoners van deze dubbele woning waren ;

 

Zuidzijde;   

1 Pieter Vos en  Anna Vos- Mulder  (Koemelker)           

Noordzijde;

1 Jakob Doornbos en Grietje Doornbos-de Vries (Boderijder)

2 Fokko Visker en Willemtje Visker-Kamminga

3 Lauwrens Kamminga en Jantje Kamminga-Sander

4 Tjaard Nijhof en Rieka Nijhof-Ottens

 

 

g

Gezicht op de ingang van het dorp vanuit het oosten gezien.
Links de woning van de familie Vos, Hoofdweg z.z. E 38 (nr.333) rechts het gemaal van het Waterschap Oterdum, Hoofdweg n.z. (nr.334)

 

 

j

 (foto 1969)
Links achterkant woning van de familie Vos, Hoofdweg z.z. E 38 (nr. 333)
Rechts de dienstwoningen van waterschap Oterdum, Hoofdweg n.z.E 83 en E 84.

 


g

Links de woning van de familie H.Vos Hoofdweg z.z. E 38 (nr.333), café Smith, Hoofdweg E 35 (nr.332),
rechts de machinistenwoning Waterschap Oterdum.

 

g

Inlaatzijde van het gemaal Oterdum, links nog net zichtbaar de woning van de familie H.Vos, Hoofdweg z.z. E 38 (nr.333)

 

h

Familie Fokko Visker en Willemtje Kamminga (1915/1920)

(bewoners van woning Hoofdweg z.z. E 38 (nr. 333)

 

OTERDUM - HUIZEN EN BEWONERS

t
s
s
s