OTERDUM - HUIZEN EN BEWONERS

t
s
s
s

 

Oterdum;  Hoofdweg z.z.  E 21                                                Nr. 317

 

f

Café de Vries,  Hoofdweg z.z. E 21

 

Aangekocht door H.S.D. op 08-05-1967

Laatste eigenaar; Epko de Vries en Harmanna A. de Vries-Haverland.
Laatste bewoner; Epko de Vries en Harmanna A. de Vries-Haverland.
Afgebroken in 1969

 

Bewoners;

1 Jan van Oosterom en Gepke Oosterom-Bouwman
2 Klaas Doornbosch en Anna Doornbosch-van der Molen
3 Piet van Houten en Jantje van Houten-
4 Marten Staal en Mecheltje Staal-Helmers
5 Jan van der Laan en Catrien van der Laan-Brouwer
6 Epko de Vries en Harmanna Alberdina de Vries- Haverland.

 

f

Rechts, café de Vries Nr. 317


f

Café de Vries, Hoofdweg z.z. E 21 ( nr. 317)

 

f

 

ff

Café de Vries,  Hoofdweg z.z.  E 21   Nr. 317

 

f

Interieur van café de Vries, Hoofdweg  E21  Nr. 317
Achter de tap, Haijo de Vries.

 

 

d
Rechts, café de Vries, Hoofdweg z.z. E 21 (nr.317) foto omstr.1968

 

d
d
  Afbraak van café de Vries in 1969

 

g

De Eemsbode 31-12-1969
Op voorgrond de laatste resten van café de Vries, Hoofdweg z.z. E 21 (nr. 317).
Rechts boven de woning van Herman Heede, Hoofdweg n.z. E 93 (nr. 346) en
in het midden de Ned. Herv. Kerk van Oterdum.

      

d
Links van de weg, de plek waar café de Vries heeft gestaan.
Hoofdweg z.z. E 21 (nr. 317).foto omstr. 1970.

 

 

 

OTERDUM - HUIZEN EN BEWONERS

t
s
s
s