De OOSTERHOEK

KERKEN IN DE OOSTERHOEK - WEIWERD - KERKKOOR VROUWEN- en MEISJES VERENIGINGEN

 

Ned. Herv. Kerk Weiwerd.

Kerkkoor-Vrouwenvereniging en Meisjesvereniging

 

In dit hoofdstuk:

    • Herv. Kerkkoor Weiwerd
    • Vrouwenvereniging ,,Maria”Weiwerd
    • Meisjesvereniging ,,Lydia”Weiwerd

 

Herv. Kerkkoor Weiwerd

 

d

Herv. Kerkkoor Weiwerd, omstreeks 1949

Bovenste rij v.l.n.r;
F.Lenting,  E.Smid,  D.Jansema,  W.Veenhuis,  G.Kiel.
Tweede rij;
Mevr. Meijer,  mevr. Lenting,  mevr. Kolk,  mevr. Van der Waal,  mevr. Smit, mevr. Hoving,  mevr. Jansema,  mevr. Kiel.
Derde rij;
Mevr. Bos,  mevr. Schoonbeek,  mevr. Veenhuis,  dirigent Damhof,
mevr. Mulder,  mevr. Bolken,  mevr. Van Dijk,  Bini Hovinga.
Vooraan;
Mevr. Smid en Siena Haan.

 

d

Herv. Kerkkoor Weiwerd, omstreeks 1964

Bovenste rij v.l.n.r;
A.Klunder,  ds.J.Kuiper,  M.Jansema-Bosker,  R.Jansema,  G.Smid-Dijk, D.Jansema,  A.Woudstra,  S.Woudstra-Westerhuis,  A. de Vries-Smid,
H.de Vries.
Tweede rij;
J.Mulder,  R.Klunder-Telkamp,  E.Lenting-Schoonbeek,  mevr.Poort,  dirigent Poort,  G.Hoving,  A.Uden-Klunder.
Derde rij;
L.Mulder-Klunder,  H.Wieringa-Ritsema,  H.Hoving-Kuiper,  J.Helmantel-de Vries,  J.Perdok-Visscher,  F.Lenting,  H.Uden,  H.Jansema-van der Berg,
A. Mulder
Vierder rij;
G.Klunder-Hoven,  chauffeur Boven,  W.Klunder,  chauffeur Kleinhuis, W.Veenhuis,  M.Veenhuis,  K.Veenhuis-Planting.

 

 

d

Herv. Kerkkoor Weiwerd, omstreeks 19??

Bovenste rij v.l.n.r;

J.Mulder,  L.Schoonbeek,  A.Helmantel,  W.Veenhuis

Tweede rij;
Mevr. Van Dijk,  F.Lenting,  mevr. Paapst,  mevr.van der Laan,        ?         , mevr. Schoonbeek,  T.Jansema.

Derde rij;
P.van der Molen,  R.Ottens,  mevr. Veenhuis,  B.Hovinga,  mevr. Meijer, mevr. Lenting.

Vierde rij;
A. Klunder, F.Bos,mevr. Van der Waal, J.Klunder, mevr.Bos, mevr. Grünefeld, ,          ?         ,  mevr. Bolken,  J.Damhof,  mevr. Kolk,  mevr. Mulder, mevr. Helmantel.

Vooraan liggend;
D. Jansema.

 

d

Herv. Kerkkoor Weiwerd, n.a.v.het 25 jr.bestaan april 1972

Bovenste rij v.l.n.r;
D.Baalman,  W.Veenhuis,  S.Woudstra-Westerhuis,  R.Klunder-Telkamp,
I.van der Kraai,  A.Bruggers-Landman,  H.Wieringa-Ritsema,  H.Bruggers.
Tweede rij;
T.Doornbos-Bouhof,  M.Stoppels-Sander,  I.M.Maathuis-Hovinga, Geertje Kroon,  G.Huisman-Wieringa,  A.Wezeman-Westerhuis,  G.Smid-Dijk, A.Uden-klunder,  L.Mulder-Klunder,  H.Kroon-Beikes.
Voorste rij;
H.Hoving-Kuiper,  K.Veenhuis-Planting,  Mena Veenhuis, dirigent J.H.Damhof’, mevr. Damhof,  M.Jansema-Bosker,  mevr. Schut.

 

                d

                d

 

Vrouwenvereniging ,,Maria”Weiwerd.

 

d

Vrouwenvereniging ,,Maria”Weiwerd, omstreeks 1960

Staande v.l.n.r;
A.Bos-Nap, A.Wezeman-Nap, I.M.Maathuis-Hovinga, A.Wal-Nap, F.Hovinga-Wilkens, A.Köller-Mein, B.Schoonbeek-Bakker, A.Rijnsbergen-de Boer, M.Nannen-Scheltens, R.Zeemering-Nieuwoner, J.de Jong-Groenhagen, K.Veenhuis-Planting, G.Veening-Wezeman, G.Wezeman-Wildeboer, G.Steinfelder-Wal, K.de Groot-Bosker, H.Jansema-van der Berg,R.Kolk-Dallinga, G.Hofstee-Meijer, S.Meijer-Schoonbeeg, H.Kolk-Damhof, A.Wolf-de Boer, G.Meijer-Barla, S.BoumanBroekema.
Knielend;
Chauffeur A.Kleinhuis, L.Wezeman-van der Laan, B.Peihak-Zeemering,
A. Köller-Mein, A.Wezeman-Groenhagen.
Vooraan;
J.van der Paard-Jansen, G.Kuipers-Huisman, E.Jansema-Helmantel, J.Helmantel-de Vries.

 

d

Vrouwenvereniging ,,Maria”Weiwerd.

Bovenste rij v.l.n.r;
Mevr. Klunder,  mevr.Douma,  mevr.Steinfelder,  mevr. Wolf,  mevr.Niehof, mevr. Eisinga,  mevr. Nannen,  mevr. Balkema,  mevr. T.Hovinga,
mevr. Brouwer,  mevr.Stam,  mevr. Kolk,  mevr.Meijer.
Tweede rij;
Mevr. Wildeboer,  mevr.D.Bolken,  mevr. Jansema,  mevr. Kolk,
mevr. Grünefeld,  mevr. Mulder,         ?          ,mevr.E.Weessies,  mevr. Kiel, mevr.Bos,  mevr. Kiel,
Derde rij;
Mevr. Nannen,  mevr.Meijer,  mevr. Huisman,  mevr. Bouman,
mevr. Schoonbeek,  mevr.A.Wezeman,  mevr.J.Helmantel,  mevr. A.Vos,
mevr. L.Wezeman.
Vooraan;
Mevr. K.Veenhuis,  mevr.T.Wezeman,  mevr.G.Smid.

 

d

Vrouwenvereniging ,,Maria”Weiwerd, 1976

 

Bovenste rij v.l.n.r;
W.Sander-Bosker,  E.Weessies-Bakker,  G.Veening-Wezeman, 
H.Paapst-Jansema,  T.Dallinga-Jansema,  A.Köller-Mein,  A.Vos-Jansema,  K.Veening-Planting,  G.Wezeman-Wildeboer,  G.Kuipers-Huisman,  W.Elderman-Greven, K.Bos-Windt,  T.Grünefeld-Jansema.
Voorste rij;
J.Helmantel-de Vries,  S.Bouman-Broekema,  A.Bos-Nap,  G.Klunder-Hoven, A. Rijnsbergen-de Boer,  M.Nannen-Scheltens, A.Wezeman-Nap.

 

 

Meisjesvereniging ,,Lydia”Weiwerd.

 

d

Meisjesvereniging ,,Lydia”Weiwerd, omstreeks 1947

Bovenste rij v.l.n.r;
Maria Haan, Eltje Schoonbeek,  Eske de Vries,  Marie Schoonbeek,  Ge Dijk, Grietje Stam,  Bettie Helmantel,  Jantje Sander.
Tweede rij;
Siena Haan,  Betsie de Vries,  Abeltje Klunder,  Trijntje van Dijk,
Afie Zoutman.
Vooraan;
Rika Paapst en Klazientje Bolt.