De OOSTERHOEK

KERKEN IN DE OOSTERHOEK - WEIWERD - PASTORIE

 

In dit hoofdstuk:

 

* De oude Pastorie

* De nieuwe pastorie

* Het vereninginsgebouw Ned. Herv. Kerk

* De oude kosterij

 

De oude Pastorie (Hooipad 1 / 3)

 

a 

Hooipad 1

 

a 

 Hooipad 3

Oude Pastorie (dubbele woning)

Laatste eigenaar; Meindert Telkamp en Trijntje Telkamp-Bolt

Laatste bewoner nr.1;Albert Klunder en Reina Klunder-Telkamp
Laatste bewoner nr.3; Meindert Telkamp en Trijntje Telkamp-Bolt
Aangekocht door H.S.D. 24-01-1975
Afgebroken in 1975

 

De pastorie is gebouwd in 1846 door de aannemer Pieter E.Hoving te Weiwerd voor de som van 2910 gld. Acte van aanbesteding 17-12-1845.

 

Bewoners van de pastorie;

In 1814 was het dorp bijna geheel verbrand ten gevolge van de blokkade van Delfzijl door de Fransen.
Ook de Pastorie was vernield, zodat Weiwerd tot 1848 met Heveskes werd gecombineerd.
Op 23 januari 1845 werd de combinatie weer opgeheven, waarna Ulrich Jan Huber in 1846 tot predikant van werd benoemd.
Hij betrok de nieuwe, in 1846 gebouwde Pastorie. Ds. Huber hield het 32 jr. in Weiwerd uit.
Van 1879 tot 1893 was de functie van ds. Vacant en heeft er ook geen dominé in de Pastorie gewoond.
Ds. Pieter Johannes van Griethuijsen (1893 tot 1897)
Van 1897 tot 1902 (vacant) heeft er geen dominé gewoond.
Ds. Bernardus Johannes Audier (1902 tot 1906)
Ds. Jan Rijpma (1907 tot 1914)
Ds. B.Boersma (1915 tot 1921)

Na 1921 hebben er geen predikanten meer in de Pastorie gewoond.

Bewoners waren toen;

1 Jacob Switters en Harmanna Switters-Kugel
2 Fam. Bos
3 Haijo Helmantel en Jantje Helmantel-de Vries
4 Jan Dallinga en Hindriktje Dallinga-de Vries
5 Berend en Jantje Dallinga.

Daarna verbouwd tot dubbele woning door Jan Mulder;

Bewoners Hooipad 1 (noord-oostzijde)
1 Jan Mulder en Leen Mulder-Klunder
2 Albert Klunder en Reina Klunder-Telkamp

Bewoners Hooipad 3 )zuid-westzijde)
1 Derk Wolf en Antje Wolf-de Boer
2 Meindert Telkamp en Trijntje Telkamp-Bolt

 

 s
Leeuwardercourant 30 januari 1852

 

s
Leeuwardercourant 25 januari 1859


s

Leeuwardercourant 8 november 1874

 

s
Leeuwardercourant 2 mei 1887

 

ss
Leeuwardercourant 25 december 1897

 

s
Leeuwardercourant 28 januarie 1902

 

s
Leeuwardercourant 5 augustus 1921

 

s

Leeuwardercourant 1 september 1921

 

h
Leeuwardercourant 10 augustus 1921

 

 

 

De nieuwe Pastorie

(Heemskesweg 17)

a

Rechts de Pastorie, Heemskesweg 17.

Laatste eigenaar; Herv.Gem. Farmsum-Oosterhoek-Meedhuizen

Aangekocht door H.S.D. 31-12-1976
Laatste bewoner; Gerrit en Catharina van der Zwam
Gebouwd in 1951
Afgebrand in 1980 en kort daarna opgeruimd.

De pastorie met er naast gelegen Verenigingsgebouw zijn in 1951-52 gebouwd voor de hulpprediker Johannes Kuiper en G.Kuiper-Huisman.
Vanaf  1921 was de functie van predikant vacant.
Van 1952 tot 1967 is Johannes Kuiper hulpprediker geweest en heeft die tijd in de Pastorie gewoond.  Is daarna vertrokken naar Nieuw-Buinen.

Daarna woonde er mevr. H.G.A.J. van Dijk, hulpprediker.

Harm Johannes en Johanna Hendrika Wijntjes, broer en zus waren hierna de bewoners van de Pastorie. Zij kwamen van Oterdum, Ol Loan E25, hun woning moest wijken voor de aanleg van industrieterreinen. Harm Wijntjes was Boekhouder van het Waterschap Oterdum.
Familie Gerrit en Catharina van der Zwam waren hierna de bewoners van de Pastorie, zij wilden in 1977 van de Pastorie een opvangcentrum voor druks en alcohol verslaafden maken.
Dat gaf nog al wat onrust onder de Weiwerder bevolking.
De bewoners vreesden dat het leefklimaat danig zou worden verpest.
Men begreep niet waarom het opvangcenrtum juist in Weiwerd moest worden gehuisvest, daar het beleid van de gemeente er de laatste jaren juist op gericht was de bevolking van Weiwerd zoveel mogelijk naar elders te laten verhuizen. Ook was men van plan het verenigingsgebouw voor het opvangwerk te gebruiken.
Het opvangcentum heeft maar korte tijd bestaan.
Volgens de kranten heeft de hr. Van der Zwam op de kerstavond 1980 met een plaatsgenoot de Pastorie in brand gestoken.
Het was hem te doen om de verzekeringsgelden.

 

a

De Pastorie, Heemskesweg 17

 

Verenigingsgebouw van de Ned. Herv.Kerk

 

a

Verenigingsgebouw van de Ned. Herv. Kerk.  T.J.Jansenweg 2

 

a

Gebouwd in 1951.  Aangekocht door H.S.D. 31-12-1976.  Afgebroken in 2007.

 

,,De Oude Kosterij”
(In de volksmond ,,Pastorij”geheten)

 

d

De oude Kosterij,  Heemskesweg 11

 

Laatste eigenaar; Aann.bedr.Hageman en Wierenga
Laatste bewoner; Meindert Hageman en Fransien M.Hageman-Kraaij.
Aangekocht door H.S.D. 28-04-1983

 

Hier woonde o.a. schoolmeester en koster Jacobus Schoonbeek.
Sinds 1946 was hier het aann.bedrijf Hageman en Wierenga gevestigd.
Daarna is er het kantoor van Stevens Engineering B.V. gevestigd
Sinds 1994 staat het gebouw leeg.

 

Bewoners;

1 Jacobus Schoonbeek en Reina Schoonbeek-van der Laan (Schoolmeester en Koster)
2 Martha Schoonbeek (Schooljufvrouw)
3 Epko Blauw en Jannie Blauw-Alting

Vanaf 1946 verbouwd tot dubbele woning

Bewoners;

4 Wildrik Brouwer                                    4a Piet ten Have
Geertruida Brouwer-Meijer                         Berendiena J.ten Have-Brouwer

5 Frederik Hageman
Lucretia Hageman-Mulder

Vanaf 1971 eengezinswoning.

6 Meindert Hageman en Fransien M.Hageman-Kraaij.

d

Schoolmeester en Koster, Jacobus Schoonbeek.


d

,,De Oude Kosterij”, omstreeks 1910.

 

d

De voormalige  ,,Oude Kosterij”, omstreeks 1988