De OOSTERHOEK

KERKEN IN DE OOSTERHOEK - WEIWERD - OORLOGSCHADE

 

Ned. Herv. Kerk Weiwerd.

Oorlogsschade Weiwerder Kerk

o

Aan het eind van de tweede wereld oorlog, werd de kerk tijdens de bevrijdingsgevechten zwaar beschadigd.
Vooral de zuidmuur moest het ontgelden.

 

o 

 

o

Een foto van de beschadigde kerk, van twee niet goed aan elkaar gezette foto’s. De kerk staat hier langer op dan het werkelijk is.

 

o

Vanaf het bordes waar het orgel stond, keek men zo door een groot gat naar buiten. Links boven is nog net het houten noodpostkantoor te zien.

 

o

 

o o

 

Foto,s van de oorlogsschade Ned. Herv. Kerk van Weiwerd.

 

o

 

o

 

Restauratie en herstel oorlogsschade in 1947

 

image149.jpg

 

 

image151.jpg

 


image153.jpg

 

 

image155.jpg

 

 

 

o
o

De Ned. Herv.Kerk van Weiwerd na de restauratie in 1947

 

o o

 

o

Foto,s ingang van de Ned. Herv.Kerk na de restauratie in 1947.

 

o

Het interieur van de Ned.Herv.Kerk van Weiwerd
na de restauratie in 1947

 

o

 

o

 

o

Gedenkplaat in de zuidelijke binnenmuur van de toren ter herinnering aan de restauratie van 1947.