De OOSTERHOEK

KERKEN IN DE OOSTERHOEK - WEIWERD - NIEUWE BESTEMMING INBOEDEL

 

Ned. Herv. Kerk Weiwerd.

 

HET ORGEL

 

Het orgel werd in 1878, deels voorzien van oud pijpwek, door de orgelbouwer  Meijer in de kerk van Weiwerd geplaatst voor de somma van 800 gld.
In 1983 werd het  orgel, dat zich in zeer verwaarloosde staat bevond -het was reeds negen jaar niet meer gebruikt- de duiven hadden er nesten in gebouwd- over geplaatst naar de Ned. Herv. Kerk te Farmsum .
Op zondag 14 november 1983 werd het orgel naar een grondige restauratie door A.Ellens ,opnieuw in gebruik genomen.

 

s s
Orgel kort voor de afbraak in 1983  

Het gerestaureerde orgel van Weiwerd in de kerk van Farmsum.

 

s

 

LUIDKLOK

 

 

s

De Ned. Herv. Kerk van Farmsum.

In deze kerk is het orgel van Weiwerd  geplaats.

In de toren van de kerk, is de klok van  Weiwerd,
op 26 septemer 1985 aangebracht  gaat daar
dienst doen als tweede luidklok. 

 

s

Inscriptie op de klok.

O REX GLORIE VENI CUM OACE. KIALINGUS, PLEBANUS, RENICUS ET WIBRANDUS, ADVOCATI.

 

WINDVAAN

 

s

 

PREEKSTOEL

 

De Preekstoel is geplaatst in de Ned. Herv. Kerk van Kropswolde

 

s

 De preekstoel,van Weiwerd, kort voor de
afbraak van de kerk in 1984

 

s

 

                                s

 

s

Ned. Herv. Kerk van Kropswolde.

In deze kerk is de preekstoel van Weiwerd, opnieuw geplaatst.