De OOSTERHOEK

KERKEN IN DE OOSTERHOEK - WEIWERD - KERKHOF

 

Ned. Herv. Kerk Weiwerd.

 

 

g

Luchtfoto uit 1970 ,van de Weiwerder Kerk met het kerkhof.

 


Nieuwsblad van het Noorden 12 october 1942

 

RONDGANG OVER KERKHOF WEIWERD

 

 

Onderstaande foto's zijn in 2010 gemaakt door Dick Veltman.

 

s

Ingang kerkhof Weiwerd. (foto 2010)

 

s

Op de begraafplaats zijn de oude grafzerken hersteld en de beplanting gesnoeid.

 

 

Beschrijving van alle nog bestaande grafstenen kerkhof WEIWERD

 

 

s
s
Grafsteen niet meer leesbaar.   Grafsteen van Anna Dusseljee.
  Geb. Weiwerd 13-03-1889
  .Overl. Weiwerd 30-06-1902
  Dochter van W.Dusseljee en   ?   Steenhuis

 


d

Aanvulling op de onleesbare grafzerk door Marcel Dusseljee:

Marcel Dusseljee heeft  ooit een foto van de glasplaat gemaakt t.b.v.zijn stamboom onderzoek .
De glasplaat was toen nog redelijk leesbaar.
Bij het opknappen van de zerken enkele jaren terug ,is deze glasplaat die aan de achterkant van de steen zat verwijderd.

De tekst op de glasplaat;

  Rustplaats van
    Jan Klunder
Geb. 16 Sept. 1884
Overl. 1 Febr. 1918

 

 

s
s
Grafsteen van Fokko H.Keijer   Grafsteen van H.Köller.
Geb. 14-02-1826. Geb. Farmsum en overl. te Weiwerd  in den
Overl. 03-09-1856 ouderdom van  72 jaar
  En echtgenoot J.Wierenga, geb. en overl.te
  Weiwerd in den ouderdom van 42 jaar.

                                         

s
s
 Grafsteen van Hendriktje Köller. Grafsteen van Jan de Vries
Geb.Weiwerd 15-04-1859 Geb. Oterdum03-01-1854
Overl. Weiwerd 03-01-1914 Overl. Weiwerd 02-04-1918
Echtgenote van H.Venema Echtgenoot van Jantje Eisinga

 

s
s
Grafsteen van Remko de Vries   Grafsteen vn Hilje A.Bronda
Geb. Weiwerd 02-06-1881 Geb. Bierum 08-02-1815
Overl. Weiwerd 03-04-1901 Overl. Weiwerd 12-03-1903
Zn. van J.de Vries en J.Eisenga  Echtgenote van Jacob Haan

 

s
g
Grafsteen van Jan Suurling Grafsteen van Aaltje Haan
Geb. Midwolda 05-02-1851 Geb.Opwierde 05-09-1847
Overl. Weiwerd 18-04-1919 Overl. Weiwerd 08-11-1934
Echtgenoot van Bettje Oosterhuis Sedert 18-04-1919 Wed. van
Later van Aaltje Haan Jan Suurling

 

s

 

s
s
Grafsteen van Lammegien Jans van Burg Grafsteen van Harm Mulder
Geb. Stedum 25-10-1817 Geb. 03-11- 1843
Overl. Weiwerd 14-12-1872 Overl. 26-03-1909
Echtgenote van H.B.Smit Echtgenoot van Harmke Kuiper

 

s
s
 Grafsteen van Trijntje Hamhuis  Grafsteen van Bouwko J.Braam
Geb. Wagenborgen 11-09-1820 Geb. Krewerd 09-10-1815
Overl. Weiwerd 22-10-1894 Overl. Weiwerd 22-04-1886
Sedert 08-10-1864 - Wed. van J.C.Bloema Weduwnaar van C.L.Smeding

 

s

Graf van Lammert Atzema en zijn echtgenote Maria Hovenga
 Lammert Atzema Maria Hovenga
Geb. Noordbroek 08-06-1850 Geb. Finsterwolde 20-11-1860
Overl. Weiwerd 16-12-1907 Overl. Groningen 04-09-1918
   

           
s

 

s

Grafsteen van Albertus Blaauw
 Geb. Weiwerd 27-03-1889
Overl. Weiwerd 24-02-1922
Echtgenoot van Anna Kiel
 

 

 s s
Grafsteen Upko Peihak Grafsteen Arentje Allersma
Geb. Slochteren 10-06-1865   Geb. Weiwerd 12-01-1872
Overl. Weiwerd 16-11-1958  Overl. Weiwerd 27-01-1922
Wed. van A.Allersma Echtgenote van U.Peihak

 

s
s
 Grafsteen van Tjake Schoonbeek Grafsteen van Sienke Eisenga
Geb. Weiwerd 10-04-1871 Geb. Heveskes 26-09-1828
Overl. Weiwerd 22-08-1891 Overl. Weiwerd 24-06-1908
Dochter van J.Schoonbeek en S. Eisenga sedert 1872 wed.van J.Schoonbeek
   

 

s
s
Grafsteen van Hendrik Hansen Grafsteen van Bouwe E.Amsinga
Geb. Meedhuizen 12-12-1869 Geb. Farmsum 28-04-1824
Overl. Weiwerd 26-10-1918 Overl. Weiwerd 25-05-1863
Echtgenoot van Grietje Wenke  

 

s
s
Grafsteen van Fennechien Grafsteen van Hindrik Keijer J zn.
Geb. Weiwerd 02-07-1893 Geb. Weiwerd 31-01-1862
Overl. Weiwerd 19-05-1897 Overl. Weiwerd 06-03-1940
Dochter van Hendrik Keijer en zijn echtgenote Elisabeth Kruger
en Elisabeth Kruger Geb. Farmsum 24-09-1868
  Overl. Haren 29-11-1965

 

s
s
 Grafsteen van Annechien Amsinga Grafsteen van Henderika Johanna Burgmans
Geb. Farmsum 28-04-1829 Geb. Delfshaven 02-11-1881
Overl. Weiwerd 18-10-1898 Overl. Weiwerd 23-04-1904
Eerst echtgenote van J.H.Keijer Echtgenote van Ds. B.J.Audier
later van D.Bakker  

 

s
s
  Grafsteen van Cornelius Steendam Grafsteen van Reina Vos
Geboren Weiwerd 11-09-1813 Geb. Farmsum 02-10-1832
Overl. Weiwerd 02-10-1902  Overl. Weiwerd 07-10-1911
Gehuwd met Reina Vos ,vanaf 19-12-1862 Gehuwd vanaf 04-11-1852 met Aart Polee
  en van 19-12-1862 met Cornelis Steendam

 

s
s
 Grafsteen Hemmechien van der Molen Grafsteen van Trijntje Jansen
Geb. Oterdum 14-10-1865 Geb. Weiwerd 25-01-1866
Overl. Weiwerd 21-03-1918 Overl. Weiwerd 09-11-1911
en Jan Olsder  Echtgenote van Hendrik Amsinga
Geb. Woldendorp 20-07-1868  
Overl. Oterdum 03-08-1952  

 

d
d
Onleesbaar Grafsteen van Aeilko van der Molen
  Geb. Weiwerd 15-04-1861
  Overl. Weiwerd 16-12-1904
  Echtgenoot van Hilje Woltema. Overl. Febr. 1940

 

d
d
Onleesbaar Grafsteen van Jan J. Jansen
  Geb. Beerta 24-12-1797
  Overl. Weiwerd 10-01-1872
  Laatst echtgenoot van M.O.Siertsema

                                                      

d
d
Grafsteen van Pieter Fokkes Brouwer Grafsteen van IJktjen Aisses Boelens
Overl. Weiwerd 13-11-1832 echtgenoot van Pieter Fokkes Brouwer
in de ouderdom van 54 jaren Overl. Weiwerd 04-03-1848
  in de ouderdom van 63 jaren

 

d
d
Grafsteen van Tonko Pieters Brouwer  Grafsteen van Boelo Pieters Brouwer
Geb. Weiwerd december 1808 Geb. Weiwerd 05-07-181(8)
Overl.Weiwerd 13-10-1881 Overl. Weiwerd 05-09-1848
   

 

d

Grafsteen van Pieterke Jans Dallinga
Geb. Nieuwolda 06-05-1825
Overl. Weiwerd 27-01-1867

 

d

 

d
d
 
Grafsteen van Rigtje Pieters Brouwer  Grafsteen van Fokko Brouwer

Geb. Weiwerd 17-03-1824 geb. Weiwerd 29 september 1861
Overl. Weiwerd 17-06-1896 overl.Weiwerd 22 augustus 1893
Echtgenote van Pieter Jans Dallinga Echtgenoot van Grietje Dethmers


d

 

d
d
Grafsteen van Jan Harms Steenhuis Grafsteen van Jantje Jans Steenhuis
Geb. Weiwerd 26-02-1806 Geb. Termunten 14-04-1810
Overl. Weiwerd 05-03-1844 Overl. Weiwerd 11-01-1867
Echtgenoot van Jantje Jans Steenhuis Echtgenote van Jan Harms Steenhuis
   

 

d
d
 Grafsteen van Hendrik Jans Steenhuis Grafsteen van Eelke Jans Steenhuis
Geb. Weiwerd 22-05-1832 Geb. Weiwerd 26-08-1839
Overl. 03-03-1883 Overl. Weiwerd 27-06-1898
   

 

d
d
 Grafsteen van Elisabeth Steenhuis Grafsteen van Jantje Steenhuis
Geb. Weiwerd 02-08-1834   Geb. Weiwerd 02-12-1836
Overl. Weiwerd 27-11-1903 Overl. Weiwerd 18-01-1923
   

      

d
     

Grafsteen van Martje K.Vos Grafsteen van Jan K.Schipper
 Geb. Biesum 27-02-1816 Geb. Weiwerd 05-09-1848
Overl. Weiwerd 03-03-1891  Overl. Weiwerd 25-03-1912
Echtgenote van Jan K.Schipper Echtgenoot van Martje K.Vos
   

 

d
d
Grafsteen van Ettie Pieters Brouwer Grafsteen van Bokko Reinders Boersma
Geb. Weiwerd 11-12-1815  Geb. Ferwerd 13-09-1882
Overl. Weiwerd 11-04-187(7) Overl. Weiwerd 05-08-1921
Echtgenote van Olgeht Wilkes Tuinier Echtgenoot van Jetske Jans Hoogland

 

d
f
 Grafsteen van Geertje van der Zijl Grafsteen van Siebo A.Thiebooi
Geb. Oudeschip 05-11-1853 Geb. Weiwerd 18-10-1818
Overl. Weiwerd 26-10-1917 Overl. Weiwerd 15-01-1885
Echtgenote van S.Tuinier Sedert 1953 wed. van Leentje Veendijk

 

f
f
 Grafsteen van Martje S.van der Zijl Grafsteen van Johannes Antoon Tiebooij.
Geb. Holwierde 08-11-1808 Geb. Weiwerd 24-02-1813
Overl. Weiwerd 14-03-1886  Overl. Weiwerd 08-03-1902
Echtgenote van Johannes A. Thiebooij Sedert 1886 wed. van Martje S. van der Zijl
   

          

f
f
 Grafsteen van Jan Dallenga Grafsteen van Hendriktje Bos
Geb. 30-12-1842 Geb. 05-01-1846
Overl. 01-01-1906 Overl. 27-11-1895
Echtgenoot van Hendriktje Bos Echtgenote van Jan Dallenga

 

f

Grafsteen van Wubbelt Dallinga
 Geb. Termunten 24-03-1852
Overl. Weiwerd 27-03-1917
Echtgenoot van Pieterke Smit 
 

 

    
f

Grafsteen van Jan Groen
 Geboren 26-12-1843
Overl. 09-07-1908
 
 

                

f
f
 Jans J. de Boer Aaltje Groen
Geb. Heveskes 14-01-1839 Geb. Weiwerd 28-04-1840
Overl. Weiwerd 10-06-1923 Overl. Weiwerd 07-07-1917
Sedert 07-07-1917 wed. van A.Groen   Echtgenote van Js. de Boer

f

 

f

 

f
f
 Gepke Broër van Bergen Grietje Hillechiena Brouwer
Geb. Weiwerd 12-03-1885 Midwolda 21-10-18-1848
Overl. Weiwerd 29-11-1906 Overl.Weiwerd 17-11-1906
Do. van R.Brouwer en G.B.van Bergen Echtgenote van Reint Brouwer

         

f

Graf van Hillegiena Grietdiena
Kindje van R.Brouwer en G. van Bergen
Geboren 01-07-1880
Overl. 26-06-1882
 

 

f
f
 Grafsteen van Eppo Jans Groen Grafsteen van Fennechien H.Keijer
Geb. Wagenborgen 12-08-1880 Geb. 11-11-1846
Overl. Weiwerd 05-12-1873 Overl. 30-11-1848
Sedert 1848 wed. van  F.H.Keijer Dochter van  E.J.Groen en E.J.Keijer

 

f
f
 Grafsteen van Pieter Keijer Grafsteen van Kornelius Bloema
Geb. Weiwerd 25-01-1790 Weduwe van Hindrik P.Keijer
Overl. Weiwerd 13-01-1836 Geb. Weiwerd 27-04-1793
Echtgenote van Aaltje K. Bloema  Overl. Weiwerd 03-09-1872

                                   

f
Familiegraf van de familie Hofman

 

 f

 

f
Grafzerk

Binnen in de toren, in de zuidmuur ,van de afgebroken kerk,was deze grafzerk ingemetseld en waarschijnlijk afkomstig uit de vloer (sterk afgesleten) van de in 1877 afgebroken kerk.
Na afbraak van de kerk in 1983 en nadat de bouwput weer was afgedekt met grond,is deze zerk herplaatst in de voormalige vloer van de afgebroken kerk. Waarschijnlijk lag deze steen ook in de vloer van de in 1877 afgebroken kerk.

De tekst op deze zerk is als volgt;

ANNO 1755, DEN 27 JANUARIUS, IS DE EER EN DEUGHTZAAME
VROUW TRINTJEN LAMMERTS, DE NAGELETEN VROUW VAN LUCAS
VORENKAMP. IN LEEVEN WOONACHTIG TOT WIWERT,IN,T 83
TICHSTE JAAR HAARS LEVENS OVERLEDEN EN LEIDT ALHIER
BEGRAVEN IN …..VERWAGTINGE DOOR GODS GENADE MET ALLE
REIN GELOOVIGEN EEN ZALIGE OPSTANDIND TEN EEUWIGEN
LEVEN ALLEEN DOOR JEZUM CHRISTUM.

 

 

Familiegraf van de familie Schoonbeek.

f

 

f

Familiegraf  van de familie Schoonbeek.

 

Jacobus Schoonbeek geb. 01-12-1851 , overl. 29—01-1933 en zijn echtgenote
Reina van der Laan, geb. 09-06-1853,  overl. 25-06-1912
Jochum Pieter van der Laan, geb. 1860,  overl. 18-04-1879
Jochum Schoonbeek, geb. 28-04-1878, overl. 12-10-1905 en zijn echtgenote
S.Houtschilt.
Reinhard Schoonbeek, geb. 26-11-1886,  overl. 31-07-1904
En drie kinderen.

 

 

f

 

f

Akkerpad,met rechts het kerkhof.   (foto 2010)

   
   
   
   

Monument

d

 

 

d
d
   
d
   
d
d


d

 

 d

  

  d

 

d

d