De OOSTERHOEK

KERKEN IN DE OOSTERHOEK - WEIWERD - AFBRAAK

 

Ned. Herv. Kerk Weiwerd.

Afbraak Ned. Herv. Kerk Weiwerd

                t

 

t

 

 

t

 

t

 

 

Foto,s van de kerk en het kerkhof uit 1984, kort voor de afbraak.

tt

 

t

 

t

 

t

 

De afbraak van de kerk is begonnen 1984

 

t

 

t

 

t t

De windvaan wordt van de toren gehaald

 

 

t t
 

De windvaan is juist van de torengehaald. oud inwoner de hr.Köller en opzichter K.Bos van het Havenschap inspecteren de windvaan. De windvaan bleek nogal beschadigd door granaatscherven uit de
tweede wereldoorlog.

 


t t
   
t
t

De torenspits wordt verwijderd.

                   
t

 

t

Er helpt geen lieve vader of moeder meer aan, de kerk gaat van de kaart. Hailemoal!
V.l.n.r; D.A.Atzema, A.Köller,       ?        , A.Maathuis, E.Bos.

 

t

De luidklok wordt verwijderd en afgevoerd naar de Ned.Herv.Kerk van Farmsum.


t 

 

t

 

t

De kerk is bijna verdwenen, de vloer en fundering worden tot 25 cm. onder het maaiveld verwijderd. De funderingen dieper dan 25 cm. onder het maaiveld moet blijven zitten. Het geheel zal daarna weer met grond worden afgedekt en worden ingezaaid met graszaad.

 

t

 

t

Deze berg puin,opgeslagen op het opslagterrein van het Havenschap is alles wat er van de kerk over bleef. Een paar maanden later, werd het afbraakmateriaal gestort op de kraagstukken langs het Zeehavenkanaal in de haven van Delfzijl.

 

     
t t t