De OOSTERHOEK

KERKEN IN DE OOSTERHOEK - HEVESKES - PASTORIE

 

Ned. Herv. Kerk HEVESKES

De Ned. Herv. Pastorie.

 

p

Rechts van de kerk de Pastorie, afgebroken in 19..

 

p

Hoofdweg, met rechts ,,De Nieuwe Pastorie”gebouwd in 19..

Afgebroken in 19 ..