De OOSTERHOEK

KERKEN IN DE OOSTERHOEK - HEVESKES - INTERIEUR

 

Ned. Herv. Kerk HEVESKES

ORGEL

i

Ned. Herv. Kerk Heveskes (foto 1965)


Het inwendige van het schip naar het westen met de orgel van van Dam.
Kort voor de bevrijding tussen 26 en 30 april 1945 heeft de kerk bij de gevechten zware schade geleden. Het interieur, het orgel, de preekstoel en enkele banken liepen in meer of mindere mate schade op.
Tijdens de restauratie van de oorlogsschade is de orgelzolder met orgel verplaatst van de oostzijde naar de westzijde.


i

 

PREEKSTOEL

 

i

Ned. Herv. Kerk Heveskes (foto 1965)
De preekstoel, geplaatst aan de oostzijde.Tijdens de restauratie van de oorlogsschade is de preekstoel verplaats ,van de zuidzijde,naar de oostzijde. Terwijl de orgelzolder van de oostzijde naar de westzijde verhuisde.


i

Ned. Herv.Kerk Heveskes (foto 1940)


De preekstoel van Heveskes ,in 1781 gemaakt door Abraham Bekenkamp,geplaatst aan de zuidzijde. Kort voor de bevrijding tussen 26 en 30 april 1945 heeft de kerk bij de gevechten zware schade geleden. Het interieur, het orgel, de preekstoel en enkele banken liepen in meer of mindere mate schade op. Tijdens de restauratie van de oorlogsschade is de preekstoel verplaatst naar de oostzijde, terwijl de orgelzolder van de oostzijde naar de westzijde verhuisde.

 

 

De Luidklok

 

GAD2293.jpg

foto 1994

Op de luidklok staat de volgende inscriptie:

ANNO 1634 HEBBEN DE EGENARFFDEN TOT HEEVENSCHES MY DOEN GIETEN, ALS DEN EERW.WELG. JOHANNES ULCKEN PASTOR ENDE WILLEM BRUNS KERCKVOGET ALDAER WAEREN. NICOLAS SICMANS ME FECIT GRNINGAE BY TYDEN DES WELEDELEN VROUW ANNA MAGARET RENGERS, WEDUWE DES WELEDELEN HERO MAURITIUS RIPPERDA THO F.D.H.S.S.O. JONCKER ENDE HOOLINCK

 

 

Doopvont


i

(foto 1940)  Doopvont.

Romaanse doopvont (ca. twaalfde eeuw of rond 1200) van Termunten,maar is afkomstig uit Heveskes.
De beschadigde cylindrische kuip is versierd met ronde bogen en rust op een vierkante voet.
Bij de Reformatie in 1594 moesten alle voorwerpen die aan de Katholieke eredienst herinnerden uit de kerken verwijderd worden. Daartoe rekende men ook de doopvonten.
Deze vont  werd rond 1890 opgegraven en deed daarna lange tijd dienst als drinkbak bij een boerderij (Heveskes, Hoofdwegweg D 257- Nr.225-).
De rand is sterk afgesleten doordat hij jarenlang als slijpsteen werd gebruikt.
(Uit Groninger Kerken,nr.4 oktober 2006)

 

Gedenksteen

 

Deze gedenksteen bevindt zich boven de toegangsdeur in de toren en herinnert aan een ingrijpende opknapbeurt in 1778. De toenmalige collator Lambertus Schotto Rengers, gaf opdracht voor de restauratie.

i

                         

 Inscriptie op de gedenksteen;

,,DIT KERKGEBOUW IS BEGONNEN VERNIEUWD TE WORDEN IN DEN JAARE 1778 DOOR DEN HOOG WELGEB.GESTR.HEER L.S.RENGERS HEER VAN FARMSUM,SIDDEBUREN EN ONDERHORIGE DORPEN, STAAT GENERAAL DER VEREENIGDE NEDERLANDEN BEWINDHEBBER DER WEST-INDISCHE COMPAGNIE TER KAMER STAD EN LANDEN CURATOR VAN,S LANDS HOOGE SCHOOL,MEESTERKNAIP VAN HET PROVINTIALE JAGT-GERIGTE,UNICUS COLLATOR DEZER KERKE ENZ. ENZ. EN NA DE ZALIGE OVERLIJDEN IN DEN VOLGENDE JAARE VOORTGEZET DOOR HOOG WELGEB. VROUWE DOUAR.A.E.RENGERS GEB. BENTINCK VAN SCH.VROU IN DIEPENHEIM.OOK DEZE IN DATSELVE JAAR OVERLIJDEN ZIJNDE VOLTOOID DOOR DE HOOG WELGEB.VROUWE MOEDER M.B.DOUAIRIERE RENGERS GEB. TIARDA VAN STARKENBORGH IN DEN JAARE 1780 TOEN KERKVOOGDEN WAREN H.WESTENDORP EN B.HINDRIKS.

 

DEUR


i

Toegangsdeur Ned.Herv.Kerk Heveskes. Schilderij Tjerk Drenth (1970)


i
(foto 1980) Deuromlijsting.

Sluitsteen in de deuromlijsting van de toreningang,met het wapen van Lambertus Schotto Rengers, heer van Farmsum.
Schildhouders; twee naar buiten springende omziende leeuwen.
Gedateerd; MDCCLXXVIII  = (1878)

 

i 

Detail van de sluitsteen.

i
(foto 1987) Detail deurportaal.

Het fraaie houtsnijwerk van de eikenhoutendeur van de hoofdingang gemaakt door Abraham Bekenkamp in 1781

 

WINDVAAN

i

Windvaan.

  Stelt vliegende adelaar voor van Tjarda van Starkenborgh.

 DE KLOK

 

h
        Kerk Heveskes

 

 

s
Kerk Heveskes interieur 1980

 

s

 

 

g

 Foto van Wim Mensinga; het verwaarloosde interieur.