De OOSTERHOEK

KERKEN IN DE OOSTERHOEK - HEVESKES - NIEUWE BESTEMMING INBOEDEL

 

Ned. Herv. Kerk HEVESKES

 

Het van Dam-orgel Heveskes wordt verplaatst naar de kerk van Uitwierde

b 

 

      b

 

b

 

b

b

 

b


b

 

b

 

b

 

b b

Interieur van de kerk,

kort nadat het orgel was weggehaald in 1975.

Interieur van de kerk enkele jaren later.

 

b 

De Ned. Herv. Kerk van  Uitwierde,

waarin het van Dam orgel op 19-12-1975 na een grondige restauratie opnieuw in gebruik is genomen.

 

b

Het van Dam-orgel geplaatst in de Ned. Herv. Kerk van Uitwierde.

 

De Preekstoel  wordt herplaatst in de Ned.Herv.Kerk van Engelbert

 

b

Preekstoel Ned. Herv.Kerk Heveskes.

b

 

b

 

b

 

b

 

j
De Ned. Herv. Kerk van Engelbert, waarin de preekstoel
van de Ned.Herv.Kerk van Heveskes is geplaatst.

 

 

d
De Weekkrant 31 januari 2012

  

d
De Eemsbode 25 januari 2012

 

 d
Groninger Gezinsbode 24 januari 2012

 

DOOPVONT

 

Het doopvont (ca. twaalfde eeuw of rond 1200), oorspronkelijk uit de kerk van Heveskes is geplaatst in de Ned. Herv. Kerk van Termunten.

 

s
Doopvont


s

De Ned. Herv. Kerk van Termunten,waarin de doopvont is geplaatst.