HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Heveskes,  Hoofdweg n.z. E 109                                                   Nr. 308

 

s
(foto 1965) Hoofdweg Oterdum- Heveskes. gezien vanuit het oosten.
Rechts de woning van de familie F.Douma, Hoofdweg n.z. E 109 (nr. 308),
in het midden de woning van de familie J.van Bommel, Hoofdweg n.z.  E 107 (nr.307)

 

 

Aangekocht door H.S.D. 30-12-1963
Laatste eigenaar; Hendrik Fokkens en Lieske Fokkens-Kuiper
Laatste bewoner; Freerk Douma en Emke Douma-de Vries
Afgebroken in 1965

 

Bewoners;

1 Hendrik Bos en Abeltje Bos-Heede

2 Jan van der Veen en Imke van der Veen-Telkamp

3 Hendrik de Boer en Mina de Boer-Schenkel

4 Daniél Draaijer en Talje Draaijer-Mulder

5 Harm Koers en Johanna Koers-Wildeboer

 

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d