HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Heveskes,  Hoofdweg  D 232   Boerderij ,,De Vennen”             Nr.292

 

    d

 

d

In aanbouw zijnde Aluminiumfabriek ,rechts het ’t Streekje, Hoofdweg en boerderij ,,De Vennen”(nr.292)

 

 

d

Boerderij ,,De Vennen” van de familie L.Westerhof, Hoofdweg n.z.  D 232  (nr.292)

 

Aangekocht door H.S.D. 30-12-1963
Laatste eigenaar; Pieter Westers en Elly Westers-Bouman
Laatste bewoner; Lammert G. Westerhof en Marie N.Westerhof-Atzema
Afgebroken in 1968

 

Bewoners;

1 Abel P.Venhuis en Stientje Venhuis-Zwart

2 Lammert Geert Westerhof en Marie Westerhof-Atzema

 

 

d
(foto 1965) De boerderij van de familie A.Venhuis, Hoofdweg n.z. D 232 (nr.292)

 

d

De boerderij van de familie A.Venhuis, Hoofdweg n.z. D 232 (nr.292)

 

 

,,De Vennen”
Omstreeks 1812 nam Pieter Geerts, wonend op ,,De Vennen”de naam Venhuis aan. Dit was de aanzet van een combinatie tussen deze naam en de plaats Heveskes,die tot voor kort heeft geduurd. De boerderij ,, De Vennen”moest wijken voor de uitbreiding van het industriegebied Delfzijl en is in 1968 afgebroken,een boerderij waar in elk geval zo ‘n 250 jr.lang van ca.1695 tot 1945 leden van de familie Venhuis of hun nazaten hadden gewoond.

 

d

 

h

Nieuwsblad van het Noorden 05-10-1934

 

d

Deze fraaie span paarden met wagen,van eigenaar A.P.Venhuis,wonnen tijdens een wedstrijd bijzondere verrichtingen in het Stadspark te Groningen in 1929 de tweede prijs.Er deden totaal 42 span paarden mee.De wedstrijd bestond uit drie keer in draf het veld rondrijden met een beladen wagen,met 20 zakken zand van 50 kg.en drie keer het veld rond met onbeladen wagen. De menner op de wagen is de heer Jacob Loer.

 

d
In aanbouw zijnde Aluminiumfabriek , links op de foto ,t Streekje ,Heveskes.
Links boven boerderij ,,De Vennen”, (nr. 292)

 

h
Nieuwsblad van het Noorden 15-01-1929

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d