HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Heveskes,  Hoofdweg  D 225                                                         Nr. 271

 

f  
(foto 1965) Hoofdweg Heveskes, gezien in de richting Oterdum.
Tweede woning van rechts de familie J.Tebbenhof, Hoofdweg z.z.  D225  (nr.271).
Eerste woning van rechts de familie W.Vos, Hoofdweg z.z. D 224  (nr.270)

 

Aangekocht door H.S.D. 23-12-1963
Laatste eigenaar; Lammert Geert Westerhof en Marie N. Westerhof-Atzema
Laatste bewoner; Jurrie Tebbenhof en Jantje Tebbenhof-Meijer
Afgebroken in 1967

 

Bewoners;

1 Willem Stol en Geessie Stol-Bos

2 Willem Breuker en Henderika Breuker-Stol

3 Wubbo Vos en Hindertje Vos-Jager

4 Jurrie Tebbenhof en Jantje Tebbenhof-Meijer

 

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d