HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Heveskes,  Heveskesvalge                                                              Nr. 257
(Zijlaan van de Stadsweg, langs de zeedijk)

 

Afgebroken in 1930 i.v.m.dijkverhoging

 

d


Bewoners;

1 Jakob Broekema en Aukina Broekema-Kieviet

 

h

De Eemsbode 26-07-1916

 

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d