HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Huizen en hun bewoners - Heveskes,  Heveskeslaan  Nr. 241 t/m Nr. 248

 

h

 

h
(foto 1965) Gezicht op de Heveskeslaan gezien van uit het noorden,
met links de Ned. Herv. Kerk en rechts de woning van de familie J.Stokebrook, Heveskeslaan  D206 (nr.241).

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d