HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Huizen en hun bewoners Heveskes, Ol Hörn  Nr. 228 t/m Nr. 240

 

f

 

f

Gezicht op Ol Hórn gezien van uit het westen. Op de voorgrond het Oosterhornkanaal.
De meeste huizen zijn reeds afgebroken, links de woning van de familie T.Bolken D 197  (nr. 237)
in het midden de boerderij van de familie B. de Boer Rzn. D 204  (nr. 216)

 

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d