HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Huizen en hun bewoners Heveskes,  Hoofdweg n.z. Nr. 224 t/m 227

 

f

 

f

Hoofdweg Heveskes, gezien van uit het oosten. Links smederij van de familie Koster,
Hoofdweg z.z. D 202 (nr. 215), rechts de boerderij van de familie T.Heddema, Hoofdweg n.z. D 257 (nr.225)

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d