HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Heveskes, Hoofdweg n.z. D 253                                                      Nr. 221

 

f
(foto 1967) Woning van de familie J. de Boer,  Hoofdweg n.z.  D 253  (nr. 221)

 

Aangekocht door H.S.D. 23-06-1966

Laatste eigenaar; Aann. Bedr. Hageman en Wierenga
Laatste bewoner; Jannes de Boer en Berendiena de Boer-van Dijk
Afgebroken in 1967

 

Bewoners;

1 Hindrik P.Keijer en Martje Keijer-Bos

2 Lubbertus Kuiper en Martje Kuipers-Keijer

3 Hindrik Barla en Jantje Barla-de Boer

4 Jannes de Boer en Berendiena de Boer-van Dijk

 

 

h
Lubbertus Kuiper (1856-1952) en Martje Kuiper-Keijer (1855-1926)

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d