HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d

 

Huizen en hun bewoners Heveskes, Hoofdweg z.z. nr. 208 t/m 220

 

g

 

g
foto 1965 - Ingang tot het dorp Heveskes gezien van uit het westen.

 

h

(foto 1969) Heveskes gezien vanuit het westen,
met rechts gedeeltelijk zichtbaar woning van de familie Radix, Hoofdweg D 185.(nr. 210),
links de boerderij van de familie Douwes, Hoofdweg n.z. D 258. (nr. 226)

 

 

 

HEVESKES - HUIZEN EN BEWONERS 205-309

t
d
d
d