HET DIGITALE ARCHIEF VAN DE OOSTERHOEK

Weiwerd, Heveskes en Oterdum, de verdwenen dorpen in de Oosterhoek.

 

 

Op bovenstaande kaart van 1867 'uitgave Suringar" zien we Heveskes, Oterdum en Weiwerd die samen de Oosterhoek vormen. Alle drie de dorpen zijn door de dijkverhogingen en de oprukkende delfzijlster industrie vrijwel volledig van de kaart verdwenen.

 

 

 

VOORWOORD

Bij het samenstellen van de digitale fotoboek werd gebruik gemaakt van de nummering van de huizen en gebouwen zoals deze voorkomt in het boek  De verdwenen dorpen in de Oosterhoek  van Corry de Groot-van der Meulen e.a. (Uitgave Profiel Bedum 1991)

Het aantal foto,s en de namen van bewoners onderging een flinke uitbreiding. Zo zijn nagenoeg van alle woningen en boerderijen, die door onteigening werden afgebroken, één of meerdere afbeeldingen op deze website opgenomen.
Ook ontbreken niet de foto,s van huizen, welke moesten worden afgebroken tengevolge van brand, oorlogsgeweld of dijkverhoging. In het voorjaar van 1960 kwam ik in dienst bij de pas opgerichte afdeling Weg en Waterbouw van het Havenschap Delfzijl. Daardoor was ik vanaf het begin betrokken bij vrijwel alle veranderingen welke in de Oosterhoek plaatsvonden: de aanleg van wegen, kanalen, industrieterreinen, watergangen en de aankoop en afbraak van gebouwen, enz. Dertig jaren lang had ik met de Oosterhoek van doen. In die tijd verzamelde ik talrijkegegevens, krantenknipsels, enz. en maakte veel foto,s. Ook werd heel veel fotomateriaal aangeleverd door oud-inwoners van de Oosterhoek.


Delfzijl, 2010
Dick Veltman

 

STICHTING "Een boek voor de Oosterhoek"

Stichting " Een boek voor de Oosterhoek" Corry de Groot-van der Meulen Dick Veltman K.G. Atzema-Vink L.D. Atzema J. Loer M.G. Stoppels-Sander H.T.E. Holthuis-Eelssema

Stichting ,,Een boek voor de Oosterhoek”
Samenstellers van het boek over de verdwenen dorpen Weiwerd-Heveskes-Oterdum.
V.l.n.r; C.A. de Groot-van der Meulen ; D. Veltman; K.G.Atzema-Vink; L.D.Atzema;  J.Loer;  M.G.Stoppels-Sander; en H.T.E.Holthuis-Eelssema.

 

Deze website www.oosterhoek.com is een non-commerciele site die tot doel heeft een zo uitgebreid mogelijke overzicht te geven van de verdwenen dorpen in de Oosterhoek. Wij vragen u allen als u materiaal (fotos, krantenknipsels of andere gegevens) heeft deze tot onze beschikking te stellen om te digitaliser en te publiceren op deze website.

 

Aantal unieke bezoekers:

Aantal bezoekers online: